Van Gogh hands | 2017

Resultaat

Proces

Dit maakte ik tijdens mijn stage bij Atelier Nadia Gonegai in 2017. Vincent van Gogh fascineerde mij destijds erg omdat ik in zijn werk een goede balans zag/zie tussen abstracte kunst en realisme. Waar ik mee worstelde destijds was de duur van het maken van een schilderij. Als ik een abstract schilderij probeerde te maken, ging ik te lang door totdat ‘abstract’ verdween en ‘realisme’ verscheen. Dus de meeste abstracte schilderijen bleken ‘iets’ te zijn, terwijl ik het vaag wilde houden, zodat mensen ernaar kunnen kijken en hun eigen fantasie kunnen gebruiken. Dat was destijds een obstakel.
Ik wilde altijd al weten of ik historische schilderijen kon imiteren. Dus dat deed ik en begon met Starry Night. Eerst maakte ik mallen van mijn eigen handen, herstelde de fouten en schilderde daarna mijn acryl handen. Ik bevestigde de handen op een houten kist en maakte vervolgens gaten voor een grote kwast waar uiteindelijk een lang papier uit kon worden uitgerold. Tegelijkertijd werd het een presentatiemiddel voor mijn stageverslag.

____

I created this during my internship at Atelier Nadia Gonegai in 2017. Vincent van Gogh fascinated me a lot at the time because, in his work I see a good balance between abstract art and realism.

The thing I struggled with was the duration of creating a painting. When I tried to make an abstract painting, I continued too long until  ‘abstract’ disappears and ‘realism’ appears. So most of my abstract paintings turned out to be ‘something’ while I wanted to leave it vague, so people can look at it and use their own imagination. At the time, that was an obstacle to keep an eye on.

I always wanted to know if I can imitate historical paintings. So I did and started with Starry Night. First I made molds off my own hands, I restored the mistakes and then painted my Acrylic hands. I attached the hands on a wooden box, then made holes for a large brush where eventually a long paper could be rolled out. At the same time it became a presentation tool, my internship report was attached to that role.